BİR HAYAT KURTAR Kİ, AİLE KURTULSUN. AİLEYİ YAŞATKİ MİLLET YAŞASIN
İçerikler
 HAKKIMIZDA
 HİZMETLERİMİZ
 FAALİYETLER
 FOTO GALERİ
 TANITIM FİLMİMİZ
 PROGRAMLARIMIZ
 HESAP NUMARALARIMIZ
 ANKET
 YARDIM TALEBİ
 HÜSEYİN BULUT CUMA MESAJLARI
 DOST DERNEKLER
 EVLİLİK OKULU
 VİDEOLAR
 DEĞİŞİK MAKALELER
 GENÇLER EVLİLİĞE HAZIR MISINIZ?
 ABDULLAH BÜYÜK HOCAMIZIN MAKALELERİ 2
 HÜSEYİN BULUT CUMA MESAJLARI 2
 DR. SEMİN GÜLER AİLE KURMAK
 SEMA MARAŞLI VAHDET YAZILARI
 BİZE ULAŞIN
 ZİYARETÇİ DEFTERİ
Duyurular
 Derneğimizin Faaliyetlerinden Olmak Üzere; Dr. Semin Güler Oğurtan Hanımefendi tarafından; 24 Ağustos 2019 haftada bir gün: 14:00 – 17:00 saatleri arası Hanımlara yönelik “EVLİLİK OKULU” Konulu program düzenlenmiştir. İlgililere duyurulur. Tlf:353 84 09
İstatistik
     Online Kişi
     Bugün                     
     Dün
     Toplam Ziyaretçi
IP No =
HİZMETLERİMİZ


ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ

Çağdaş Aile Derneği, ülkemizin içine düştüğü ağır ekonomik burhan ve buna bağlı olarak sosyal problemlerin çözümü konusunda aile eğitimine odaklanmış bir dernektir. Mevcut sorunlar karşısında toplumun en önemli direnç noktası olarak kabul edilen aile büyük ölçüde yıpranmış ve işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Yeniden toplumda, model ve örnek ailelerin oluşturulması ve çoğaltılmasını hedeflemiştir.
Bu amaca ulaşabilmek için ise Aile odaklı çözüm politikaları oluşturmak derneğimizin temel hedeflerinden olup, öncelikle fertlerin eğitilmesinin ve örnek fertler oluşturulmasının zaruretine inanmaktadır. Fertlerin eğitilmesi öncelik arz ederken daha önceden oluşturulmuş aile yuvalarının, maddi, manevi yaşam kalitelerinin arttırılması da ihmal edilemeyecek kadar önemlidir.
Bu yüzden hem fertlerin hem de ailelerin eğitilmesinde üzerine düşen görevi, tüm dünya insanı için en üst seviyede yerine getirmeyi planlamaktadır.
Bu hizmetleri yaparken düsturu "Bir hayat kurtar, bir aile kurtar " sloganı ile Türkiye’de ilke imza atarak 1998 yılında Konya’mızda başlatılan “Aile Okulu (Mektebi)” projemiz bugün Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün bilgisi, manevi destekleri ve derneğimiz adına gönderilen “Aile Okulu Programları” dâhilinde, başta Konya olmak üzere, İstanbul, İzmir, Adapazarı, Yalova, Denizli, Kütahya, Afyon, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay (Antakya) illerinde derneğimizin bu projesini benimseyen sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilerek, her ilde ayda bir defa üç saat olmak üzere;  bir önceki sayımızda da belirttiğimiz gibi derneğimiz üyesi ve Onursal Başkanımız eğitimci yazar Abdullah Büyük ve dernek dışından gelen gönüllü uzman kişilerce seminerler halinde sürdürülmektedir.
Sayın Genel Müdür Vekilimiz, Nesrin Afşar Çelik hanımefendinin de belirttiği üzere; Anayasamızın 41 inci maddesinde “Ailenin Korunması” başlığı altında “Aile Türk Toplumunun Temelidir” hükmüyle devletin aileye verdiği önem vurgulanmıştır. Aileyi korumak ve güçlendirmek için gereken tedbirleri almak ve teşkilatı kurmak Anayasamızın amir hükümleri arasında yer almaktadır. Bu nedenledir ki, Derneğimiz “Aile Okulu (Mektebi)” adı altında hazırlanan programlar yoluyla aile eğitiminin yaygınlaştırılmasını ve sağlanmasını hedeflemektedir.
Bu çalışmalarını Türkiye içinde yürüttüğü gibi yurtdışında da (Almanya, Fransa ve Hollanda) gibi ülkelerde de yürütmeği hedeflemiştir.

Hedeflerimizden Bazıları Ve Uygulanabilirlik Planı
1.Sağlıklı ve güçlü bir aileye sahip olmanın önemli bir ayrıcalık olduğu, ailenin yerinin doldurulamayacağı ve taşıdığı değerlerin başka hiçbir kurum tarafından ikame edilemeyeceği gibi gerekçelerle toplumun ailenin önemine dikkatini çekmek,
2.Aileleri çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgilendirerek onlarla daha doğru iletişim kurmalarına yardımcı olmak,
3.Ailede bireyler arası ilişkilerin sağlamlaştırılması, sorunların çözümü ve muhtemel sorunların ortaya çıkmaması için rehberlik etmek,
4.Aileleri yeni toplumsal şartlar içinde çeşitli konularda bilgilendirmek ve hangi bilgi ve hizmetleri nerelerden edinebilecekleri konusunda rehberlik etmek,
5.Sağlıklı ailelerin oluşturulması için gençleri evlilik, konusunda bilinçlendirmek,
6.Ailelere empatik iletişim kazandırmaya yönelik eğitim programları yoluyla uyumlu beraberliklerin sağlanmasında yardımcı olmak,
7.Projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları takip etmek.

Sevgi ve saygılarımızla.

Çağdaş Aile Derneği

AİLE DERNEKLERİ FEDERASYONU