cagdasaile@gmail.com   0332 353 84 09   0332 353 84 09   0332 353 84 09

Vizyonumuz

o        Aile ve gençlik eğitimlerinin etkinleştirilmesi, 

o         Aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi,

o        Aileye yönelik milli bir politikanın oluşmasına yardımcı olmak ve bu konuda çalışmalar yapmak

o        Eğitim bir ayrıcalık değil bir normalite olmalıdır.

o        Her kişiye eğitim ve amaçlarına uygun eğitim verilmelidir.

o        Eğitim için her alan, her mekân ve her istekli gönülde ekilecek bir fidan vardır.

 

 

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ

ÇAĞDAŞ AİLE DERNEĞİ